KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

Tal-Mirakli Chapel, Lija

Tal-Hlas Chapel, Zebbug

Chapel of St Bartholomew, Tarxien

   pitturi: Maris Zammit

 

 

Il-Kappelli 

Qed inġibu lista ta' kappelli li jeżistu f'Malta u Għawdex, fejn jinsabu, u l-laqam li huma magħrufin bihom.

Il-lista tinkludi dawk il-kappelli li elenka Kilin (Michael Spiteri) fil-ktieb A Maltese Mosaic, dawk tar-Reverendu Joseph Bezzina fil-Gems of Gozo u Marian Shrines in Gozo (Sensiela Gaulitana 19 u 7 rispettivament), dawk ta' Dr. Paul Grech fil-ktieb Exploring the Chapels of Gozo u dawk li nsibu fil-ktieb f'żewġ volumi Bliet u Rħula Maltin ta' Alfie Gullaumier. Hemm ukoll il-kappelli li jinsabu ndikati fil-kotba ta' Charles Fiott (4 volumi) bl-isem Towns and Villages in Malta and Gozo u kif ukoll dawk ta’ Achille Ferres.

M'aħniex ninkludu dawk il-kappelli li m'għadhomx jeżistu u dawk f'ċimiterji. Ħajr lil Anthony M. Brincat li qed nikkonsultawh biex inkunu aktar preċiżi f'din il-lista.  Din il-lista ġiet aġġornata f’Diċembru tal-2012.

Sakemm qed isir it-trasferiment tal-paġni kollha tal-kappelli mis-sit l-antik għal dan is-sit, qed nagħmlu links mal-paġni tas-sit l-antik sabiex wieħed ikun jista’ jirreferi għal dawn il-kappelli minn hawn u mingħajr ħafna għafis ta’ buttuni.  Il-paġni tas-sit l-antik huma indikati bil-buttuni biege tas-sit l-antik.  Paġni ġodda fuq dan is-sit jew oħrajn li t-trasferiment tagħhom ikun sar, ser ikollhom il-buttuni l-blu  ta’ dan is-sit.

Ftit Informazzjoni

Lista tal-Kappelli tal-Adorazzjoni, meħuda mis-sit tal-LAIKOS  http://www.laikos.org/KA.htm

   Lista ta’ knejjes  fejn jistgħu isiru ż-żwiġijiet, meħuda mis-sit ta’ The Church in Malta

Indiċi      A_Aggornat

MALTA

GĦAWDEX

Attard    

Isla  

Qrendi   

Ċittadella  

Balluta

Kalkara   A_Gdid

Rabat (Malta)  / Baħrija / Imtaħleb   

Għajnsielem   

Balzan 

Kirkop   

Raħal Ġdid  

Għarb  

Birgu  / Forti Sant’Anġlu

Lija  

Safi  

Għasri    

Birkirkara  

Luqa  

San Ġiljan   

Kemmuna    

Birżebbuġa    / Bengħajsa

Manikata

San Ġwann   

Ta' Kerċem / Santa Luċija

Bormla  

Marsa    

San Pawl il-Baħar  

Marsalforn   

Burmarrad    

Marsaxlokk   

Santa Venera    

Nadur 

Buskett       

Imdina   

Siġġiewi  

Qala  

Dingli   

Mellieħa   

Sliema   

Victoria (Rabat)   

Floriana   

Imġarr / Binġemma 

Tarxien  

San Lawrenz

Għargħur  /  Baħar iċ-Ċagħaq  

Mosta  

Valletta  

Xagħra   

Għaxaq  

Imqabba   

Wied il-Għajn    

Xewkija  

Gudja   

Imsida   

Żabbar  

Xlendi   

Gżira

Imtarfa   

Żebbuġ (Malta)  

 

Ħamrun  

Naxxar  / Salina  

Żejtun 

 

Ibraġġ /Swieqi   

Pieta   

Żurrieq  

 

Iklin 

Qormi  

 

p_RegularOverMurFuq 

Mur fil- paġna

Kappella

Laqam/Inħawi

 

p_RegularOverMurFuqF'MALTA

p_RegularOverMurFuqĦ'ATTARD

kappellabutton1 

San Pawl   

Ta' taħt ir-Raħal

 

Il-Madonna tal-Pilar

(Palazz San Anton)

 

Santu Rokku

Magħrufa ta' Sant Anna

p_RegularOverMurFuqIl-BALLUTA

 

San Injazju ta' Lojola

 

p_RegularOverMurFuqĦAL BALZAN

 

Bon Pastur

Kunvent

kappellabutton1 

Il-Lunzjata  

 

kappellabutton1 

Santa Marija 

 

kappellabutton1 

Santu Rokku  

 

p_RegularOverMurFuqIL-BIRGU / FORTI SANT’ANĠLU

kappellabutton1 

It-Twelid tal-Verġni Marija  

Forti Sant'Anġlu

kappellabutton1 

San Ġużepp u Santa Marija ta' Damaxxena

L-Oratorju

kappellabutton1 

Sant'Anna  

Forti Sant'Anġlu

 

Santa Skolastika

Sorijiet Benedittini

 

Tal-Kurċifiss

L-Oratorju

 

Tat-Trinitą jew il-Madonna ta' Monserrat

 

 

Il-Madonna tal-Angli u San Filippu Neri

 

 

Il-Madonna tal-Karmnu

Ix-Xatt

p_RegularOverMurFuqBIRKIRKARA

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Ħerba   

Tal-Ħerba

kappellabutton1

Il-Verġni Marija Għajnuna tal-Insara  

L-Oratorju

kappellabutton1

San Pawl 

Tal-Wied

kappellabutton1

Sant Antnin ta' Padova u Santa Katerina

 

kappellabutton1

Santu Rokku  

 

kappellabutton1

It-Twelid tal-Verġni Marija  

Il-Vitorja ta’ Ħas-Sajjied

p_RegularOverMurFuqBIRŻEBBUĠA / BENGĦAJSA

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni  

Bengħajsa

kappellabutton1 

Il-Madonna tad-Duluri  

 

kappellabutton1 

Is-Sagra Familja 

 

kappellabutton1 

San Ġorġ   

 

 

San Ġużepp

 

 

Il-Verġni Marija Għajnuna ta' L-Insara

Auxilium Christianorum

p_RegularOverMurFuqBORMLA

 

San Ġużepp

Konservatorju

kappellabutton1 

San Ġwann t'Għuxa  

 

kappellabutton1

San Pawl   

 

 

Il-Madonna tas-Sokkors

Santa Liena

kappellabutton1

Santa Margerita

Sorijiet tal-Klawsura

p_RegularOverMurFuqBURMARRAD

kappellabutton1

San Pawl Milqi   

 

kappellabutton1

Santa Margerita  

Għajn Riħana

p_RegularOverMurFuqIL-BUSKETT

kappellabutton1

San Anton Abbati    

Palazz Verdala

p_RegularOverMurFuqĦAD-DINGLI

 

Santa Duminka

 

kappellabutton1

Santa Marija Maddalena  

Fuq l-Irdum

p_RegularOverMurFuqIL-FLORIANA

kappellabutton1

L-Immakulata Kunċizzjoni  

Ta' Sarria

kappellabutton1

Il-Madonna ta' Manresa 

Fil-Kurja Arċiveskovili

kappellabutton1

Il-Madonna ta' Lourdes  

 

p_RegularOverMurFuqĦAL GĦARGĦUR / BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ

 

San Pietru s-Sajjied

Baħar iċ-Ċagħaq

kappellabutton1

San Ġwann Evanġelista   

Baħar iċ-Ċagħaq

kappellabutton1

San Ġwann l-Għammiedi   

 

kappellabutton1

San Nikola  

 

kappellabutton1 

Santa Marija ta' Bernarda 

 

kappellabutton1 

Santa Marija taż-Żellieqa   

 

p_RegularOverMurFuqĦAL GĦAXAQ

kappellabutton1 

San Filippu Neri   

 

kappellabutton1 

Santa Luċija   

Kappella l-Qadima

kappellabutton1 

Santu Kristu (Redentur) 

 

p_RegularOverMurFuqIL-GUDJA

kappellabutton1 

Il-Lunzjata  

 

kappellabutton1 

Il-Madonna Ta' Loreto  

 

 

Santa Katerina

 

kappellabutton1 

Santa Marija  

Bir Miftuħ

p_RegularOverMurFuqIL-GŻIRA

 

Ir-Redentur

 

 

Sant' Antnin ta' Padova

Forti Manoel

p_RegularOverMurFuqIL-ĦAMRUN

kappellabutton1 

Il-Madonna Ta' Atoċja   

Tas-Samra

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Portu Salvu  

Ta' Nuzzu  (Santu Nuzzu)

p_RegularOverMurFuqL-IBRAĠĠ / SWIEQI

kappellabutton1 

Santa Marija Maddalena  

Il-Madliena

p_RegularOverMurFuqL-IKLIN

kappellabutton1 

San Mikiel Arkanġlu  

Kamra tan-Nar

p_RegularOverMurFuqL-ISLA

kappellabutton1 

San Ġiljan   

 

p_RegularOverMurFuqIL-KALKARA

kappellabutton1 

San Nikola   

Forti Ricasoli

kappellabutton1 

Tas-Salvatur   

 

kappellabutton1 

Santa Barbara    A_Gdid

Santa Liberata

p_RegularOverMurFuqĦAL KIRKOP

kappellabutton1 

Il-Lunzjata   

 

p_RegularOverMurFuqĦAL LIJA

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

Ta' Brankat

kappellabutton1 

Is-Salvatur   

Parroċċa l-Qadima, Is-Salvatur l-Antik

 

Sant'Andrija Appostlu

 

 

San Pietru

Tad-Dumnikani

kappellabutton1 

Santa Marija 

Ta' Duna

kappellabutton1

Il-Madonna tax-Xahar t'Awwissu  

Tal-Mirakli

kappellabutton1 

It-Twelid tal-Madonna  

Tal-Belliegħa

p_RegularOverMurFuqĦAL LUQA

 

It-Twelid tal-Madonna

Tal-Vitorja

 

San Ġakbu

F'Ħal Fuqani

kappellabutton1 

Santa Marija    

Tal-Ftajjar

 

Il-Madonna tal-Karmnu

L-Oratorju

p_RegularOverMurFuqIL-MANIKATA

 

San Ġużepp Għarus ta' Marija

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqIL-MARSA

 

Il-Qalb ta' Ġesł

Albert Town

 

Il-Madonna tal-Grazzja

Ta' Ċejlu

kappellabutton1

Santa Marija Ta' Ċeppuna  

Marsa Sports Club

p_RegularOverMurFuqMARSAXLOKK

 

Il-Qalb ta' Ġesł

Il-Kavallerizza

kappellabutton1

Il-Madonna tas-Silġ   

Dellimara

 

San Duminku

F'Palazz Marnisi

 

San Pawl Nawfragu

Xrobb l-Għaġin

 

San Pietru

 

p_RegularOverMurFuqL-IMDINA

 

It-Twelid tal-Madonna

Ta' Kaċċaturi (Fit-triq tar-Rabat)

 

Iż-Żjara tal-Madonna

Santa Eliżabetta

 

San Nikola

 

 

San Pietru fil-Ktajjen

 

kappellabutton1

San Pietru u San Benedittu 

Monasterju tal-Benedittini

kappellabutton1

Sant'Agata   

 

 

Santu Rokku

(Madonna tad-Dawl)

p_RegularOverMurFuqIL-MELLIEĦA

 

Il-Madonna tal-Fidwa

Selmun

kappellabutton1

L-Immakulata Kunċizzjoni  

Tal-Aħrax tal-Mellieħa

kappellabutton1

It-Twelid tal-Madonna   

Is-Santwarju

p_RegularOverMurFuqL-IMĠARR / BINĠEMMA

kappellabutton1

Il-Madonna Hodigitria  

Tal-Itria/Binġemma

p_RegularOverMurFuqIL-MOSTA

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

Durumblat/Ta' Vnezja

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Isperanza 

 

 

Il-Qalb ta' Ġesł

L-Oratorju

kappellabutton1

Il-Viżitazzjoni  

Ta' Wejda

 

Is-Sagra Familja

Il-Bidnija

 

San Anard

 

kappellabutton1

San Anton Abbati   

 

kappellabutton1

San Pawl l-Eremita  

Wied il-Għasel

kappellabutton1

San Pawl Nawfragu  

Tal-Qlejja

kappellabutton1

San Silvestru Papa  

 

 

Sant'Andrija

Tarġa Gap

 

Santa Margerita

Fil-Housing Estate

kappellabutton1

Santa Marija

Ta' Besbesija (Ta' Żejfi)

p_RegularOverMurFuqL-IMQABBA

kappellabutton1 

Id-Duluri tal-Madonna 

 

kappellabutton1 

San Bażilju  

 

kappellabutton1 

San Mikiel   

 

kappellabutton1 

Santa Katerina

 

p_RegularOverMurFuqL-IMSIDA

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni  

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqL-IMTARFA

kappellabutton1 

Santa Luċija   

L-Imtarfa

p_RegularOverMurFuqIN-NAXXAR / SALINA

kappellabutton1 

San Mikiel  

Il-Bajja tas-Salina

kappellabutton1 

Il-Lunzjata    

Il-Bajja tas-Salina

kappellabutton1 

It-Twelid tal-Madonna   

 

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni 

Sorijiet Dumnikani

kappellabutton1 

San Ġakbu Appostlu  

 

kappellabutton1 

San Ġwann l-Għammiedi   

 

kappellabutton1

San Pawl Nawfragu  

Tat-Tarġa

kappellabutton1

Santa Katerina  

Wied il-Għasel

kappellabutton1

Santa Marija   

Il-Magħtab

kappellabutton1

Santa Luċija   

 

kappellabutton1

Santa Marija    

Tax-Xagħra

p_RegularOverMurFuqTAL-PIETA

kappellabutton1

Il-Madonna tad-Duluri    

 

p_RegularOverMurFuqĦAL QORMI

 

Il-Lunzjata

 

kappellabutton1

It-Twelid Tal-Madonna  

Il-Vitorja

kappellabutton1

San Franġisk de Paola   

 

kappellabutton1

San Pietru Appostlu    

 

kappellabutton1

Santa Katerina   

 

kappellabutton1 

Santa Marija ta' Qrejqċa   

 

kappellabutton1

Santa Marija tal-Blat  

 

kappellabutton1

Santa Marija tal-Ħlas  

 

 

San Sebastjan

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqIL-QRENDI

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Ħniena   

Ħal-Lew

kappellabutton1 

Is-Salvatur    

 

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Grazzja    

Lejn il-Maqluba

kappellabutton1 

San Mattew Appostlu il-Kbir   

Tal-Maqluba

kappellabutton1 

San Mattew Appostlu iż-Żgħir  

Medjevali

kappellabutton1 

Sant'Anna  

 

kappellabutton1 

Santa Katerina  

Tat-Torba

p_RegularOverMurFuqIR-RABAT (Malta) / IL-BAĦRIJA / L-IMTAĦLEB

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

Tas-Settifika

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni   

Wied Gerżuma

 

Il-Kunċizzjoni u San Anton Abbati

L-Għammieri

kappellabutton1 

Il-Lunzjata   

Wied Liemu jew tax-Xagħra’,

 

It-Twelid tal-Bambin u San Nikola

Ta' Xerri, jew tad-Dejr

kappellabutton1 

It-Twelid tal-Madonna   

Ta' Casha

 

It-Twelid tal-Madonna

Tas-Salib

 

San Publiju

 

 

Madonna tar-Rużarju

Ħal-Barka (Din qatt ma kienet ikkonsagrata jew qatt ma ntużat bħala post ta' qima)

 

Santa Marija Maddalena

in-Niedma

kappellabutton1

San Nikola u Santa Luċija   

Il-Buskett

 

Il-Grotta ta' San Pawl

 

kappellabutton1 

San Leonardu (Troglodita) 

f'Wied Liemu

 

Sant'Agata (Troglodita)

Tal-Katakombi

 

Sant'Agata (Medjevali)

 

 

San Bartilmew

 

 

San Bastjan

 

kappellabutton1 

San Katald   

 

kappellabutton1 

San Martin    

Il-Baħrija

kappellabutton1 

San Mikiel

Tas-San Ċir jew Is-Sanċier

kappellabutton1

Santa Katerina  

Tad-Daħla

kappellabutton1

Santa Marija ta' Duna  

jew Ta’ Doni

kappellabutton1

Kappella tas-Simblija    

(?? San Nikola)

kappellabutton1

Santa Marija tal-Virtu  

Tal-Virtu

kappellabutton1 

It-Twelid tal-Madonna   

L-Imtaħleb

p_RegularOverMurFuqRAĦAL ĠDID

 

Ġesł Nażżarenu

 

kappellabutton1 

Santa Ubaldeska   

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqĦAL SAFI

kappellabutton1 

Santa Marija 

 

p_RegularOverMurFuqSAN ĠILJAN

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni   

Bajja ta' Spinola

 

San Ġiljan ta' Lapsi

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqSAN ĠWANN

kappellabutton1 

Is-Santwarju tal-Mensija   

Il-Lunzjata u San Anard

kappellabutton1 

San Ġwann tal-Għargħar   

 

kappellabutton1 

San Fillippu u San Ġakbu   

Tal-Balal (Tal-Prepostu)

kappellabutton1 

Santa Margerita tal-Ħereb   

 

p_RegularOverMurFuqSAN PAWL IL-BAĦAR

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

F'Wied Qannotta

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Abbandunati   

Tal-Ballut Wardija

 

Il-Madonna tal-Grazzja

L-Imrieħa Wardija

 

San Ġorġ

Wardija

 

San Ġużepp Ħaddiem

Xemxija

 

San Ġwann l-Għammiedi

Tal-Ħereb, Wardija

 

San Martin

Wied ta' San Martin

kappellabutton1 

San Pawl Nawfragu  

tal-Ħġejjeġ

kappellabutton1 

San Xmun l-Imħeġġeġ, Appostlu   

Castel Qannotta,, Wardija

kappellabutton1 

Sant Anna   

Pwales

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Karmnu   

 

p_RegularOverMurFuqSANTA VENERA

kappellabutton1 

Santa Venera   

Parroċċa l-Qadima

p_RegularOverMurFuqSIĠĠIEWI

kappellabutton1

Il-Lunzjata 

Ġebel Ciantar

kappellabutton1

l-Lunzjata   

Tal-Għolja

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Providenza

Ħal Kbir

kappellabutton1

Qtugħ ir-Ras ta' San Ġwann 

 

 

San Karlu Borromeo

Palazz tal-Girgenti

 

San Niklaw

Tal-Merħla, f'Ħal Niklusi

 

San Mark

 

 

Santa Margerita

 

kappellabutton1

San Blas   

f'Wied l-Isqof (Ġuspatronat tal-Katidral tal-Imdina)

 

Santa Marija

Ta' Ċwerra

kappellabutton1

Santa Marija Assunta  

Ħax-Xluq

 

Is-Sagra Familja

L-Oratorju

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Karmnu   

Il-Fawwara

p_RegularOverMurFuqTAS-SLIEMA

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Grazzja   

 

 

Is-Sagra Familja

Tal-Creche tal-Ursolini

 

San Patrizju

Tas-Salesjani

p_RegularOverMurFuqĦAL TARXIEN

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Bon Konsil u  San Bert 

 

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

Jew San Ġużepp

kappellabutton1

Santa Marija  

Tar-Rokna

p_RegularOverMurFuqIL-BELT VALLETTA

kappellabutton1 

Il-Madonna ta' Liesse  

Ix-Xatt

 

Il-Madonna tad-Damaxxena

Tal-Griegi

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Pilar   

 

kappellabutton1 

Il-Ħarba tas-Sagra Familja lejn l-Eġittu  

Valletta Waterfront

 

Sant'Ursula

Sorijiet tal-Klawzura

 

Tas-Sagramentini

 

 

Sant'Anna

Fis-swar tal-Forti Sant' Iermu

 

Sant'Anna

Fil-forti Sant'Iermu

 

Santa Marija Maddalena

 

kappellabutton1 

San Ġakbu   

 

 

Santa Barbara

 

kappellabutton1 

Santa Katerina tal-Italja   

 

 

Preżentazzjoni tal-Madonna

(Tal-kunvent ta') S. Katerina

 

Santa Luċija

 

 

Santu Rokku

 

 

It-Twelid Tal-Madonna

Il-Vitorja

p_RegularOverMurFuqWIED IL-GĦAJN

kappellabutton1

Il-Madonna tad-Dawl    

Tal-Bidni

 

Il-Madonna tal-Konsolazzjoni

Tal-Markeżan/Taċ-Ċintura

 

Il-Madonna tar-Rużarju

Fil-Palazz tal-Konti Manduca

kappellabutton1

San Gejtanu   

Ir-Ramla

 

Sant' Anna

Parroċċa l-Qadima

kappellabutton1

Sant' Antnin ta' Padova   

Ix-Xagħra tal-Latmija

p_RegularOverMurFuqĦAŻ-ŻABBAR

kappellabutton1

Il-Lunzjata  

 

 

Santa Marija

Tal-Plier jew Monplier

kappellabutton1

Sant'Andrija  

Ħdejn ta' Santa Duminka

 

San Ġakbu Appostlu

Fix-Xgħajra

kappellabutton1

San Nikola  

Taż-Żonqor

kappellabutton1

Santa Duminka  

Ta' Rindiegħi

kappellabutton1

Santa Marija   

Tal-Indirizz

p_RegularOverMurFuqĦAŻ-ŻEBBUĠ

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Anġli  

 

kappellabutton1

Il-Madonna tad-Dawl   

 

kappellabutton1

Il-Madonna tad-Duluri    

 

 

L-Immakulata Kunċizzjoni

Ħdejn Bieb de Rohan

 

San Ġużepp

Fl-Ospizju

 

Il-Madonna tal-Grazzja

 

 

Il-Madonna tal-Abbandunati

Tal-Baruni

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Lunzjata   

 

 

San Ġakbu

Ta' Srina

 

Santa Marija

Ħal-Muxi

 

Santa Marija

Ta' Mamo

kappellabutton1

Santu Rokku   

 

kappellabutton1

Tal-Viżitazzjoni  

Wied Qirda

p_RegularOverMurFuqIŻ-ŻEJTUN

 

Il-Madonna tal-Bon Kunsill

 

kappellabutton1 

Is-Salvatur   

 

kappellabutton1 

Il-Madonna tal-Ħniena   

 

 

Santa Marija tal-Ħlas

 

 

Il-Madonna tal-Qalb Imqaddsa

Tas-Sinjura

kappellabutton1 

San Klement   

 

 

Sant' Anġlu Martri

 

kappellabutton1 

Santa Katerina (San Girgor)  

Parroċċa l-Qadima

kappellabutton1 

San Nikola     

Ħal Ġinwi/Misraħ Strejnu

kappellabutton1 

Santa Marija 

Ħal Tmin

kappellabutton1 

L-Ispirtu s-Santu  

 

p_RegularOverMurFuqIŻ-ŻURRIEQ

kappellabutton1 

L-Immakulata Kunċizzjoni      

Fin-Nigret

kappellabutton1 

Il-Lunzjata   

Ħal Millieri

kappellabutton1 

San Bartilmew Appostlu   

 

kappellabutton1 

San Ġakbu     

 

kappellabutton1 

San Ġwann Evanġelista  

Ħal Millieri

 

San Leo Papa

Ċimiterju Bubaqra

 

San Luqa Evanġelista

 

kappellabutton1 

Sant'Agata   

Santa Għati

kappellabutton1 

Sant'Andrija Appostlu  

Ta' Birmiega

 

Santa Marija

Ta' Bubaqra

 

 

 

p_RegularOverMurFuqF'GĦAWDEX

p_RegularOverMurFuqIĊ-ĊITTADELLA

kappellabutton1 

San Ġużepp 

Il-Qadim, fiċ-Ċittadella

kappellabutton1

Santa Barbara  

Ċittadella

p_RegularOverMurFuqGĦAJNSIELEM

 

Il-Madonna Ta' Loreto

Parroċċa l-Qadima

kappellabutton1

Santa Ċeċilja   

 

kappellabutton1

Il-Madonna ta' Lourdes   

Port tal-Imġarr

p_RegularOverMurFuqL-GĦARB 

kappellabutton1

L-Assunta   

Il-kappella oriġinali fis-Santwarju Ta' Pinu

kappellabutton1

San Dimitri  

Ta' Birbuba Għarb

kappellabutton1

San Publiju  

Tal-Għammar

kappellabutton1

Tal-Viżitazzjoni   

Taż-Żejt Ta' Birbuba

p_RegularOverMurFuqL-GĦASRI

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Patroċinju  

Wied il-Għasri

p_RegularOverMurFuqKEMMUNA

kappellabutton1

Santa Marija    

Ritorn mill-Eġittu

p_RegularOverMurFuqTA' KERĊEM / SANTA LUĊIJA

kappellabutton1

Santa Luċija u lil Tas-Silġ  

Santa Luċija

p_RegularOverMurFuqMARSALFORN

kappellabutton1

San Pawl   

Marsarlforn

p_RegularOverMurFuqIN-NADUR

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Karmnu  

Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesł

 

Il-Qalb ta' Ġesł

 

p_RegularOverMurFuqIL-QALA

kappellabutton1

L-Immakulata Kunċizzjoni   

Ħondoq ir-Rummien,  Tal-Blat

kappellabutton1

L-Immakulata Kunċizzjoni 

Santwarju

p_RegularOverMurFuqVICTORIA (RABAT)

kappellabutton1

Il-Lunzjata   

Wied il-Lunzjata

 

Il-Madonna ta' Pompei

Ta' Pompej

 

Il-Madonna tal-Grazzja

Ta' Forn il-Ġir

 

Sidtna Marija tal-Qalb Imqaddsa

Tal-Istilla

 

It-Twelid tal-Madonna

Ta' Savina

 

San Ġakbu

 

kappellabutton1

Il-Madonna ta' Manresa   

Jew San Kalċedonju

kappellabutton1

Santa Marta   

Tal-Għonq

p_RegularOverMurFuqSAN LAWRENZ

 

Sant' Anna

Id-Dwejra

p_RegularOverMurFuqIX-XAGĦRA

kappellabutton1

San Anton Abbati  

Ta' Għajn Xejba

 

Kristu Redentur

In-Nażżarenu

p_RegularOverMurFuqIX-XEWKIJA

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Karmnu    

Ta' Ħamet

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Ħniena u San Bartilmew 

 

p_RegularOverMurFuqIX-XLENDI

kappellabutton1

Il-Madonna tal-Karmnu   

 

 

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com