KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Plancier

WEB_Pavaljun

WEB_Nar

Attivitajiet  

Attivitajiet matul dan ix-xahar

Qed ninkludu din il-paġna ta' attivitajiet bl-għajnuna tas-Sur Joseph Chetcuti li qed jgħaddilna l-informazzjoni. Is-Sur Chetcuti jippreżenta l-programm “Marċi u Bandalori” fuq Radio 101 kull nhar ta’ Ħadd mit-8.15am sad-9.30am.

Ħafna drabi, dawn il-kappelli u knejjes żgħar jinfetħu biss jew nhar il-festa jew b'permess speċjali tal-kuratur tagħhom. Għalhekk qed nagħtukom din il-lista sabiex min irid jinviżtahom u jarahom minn ġewwa jkun jista' jagħmel hekk nhar il-festa tagħhom mingħajr ħafna xkiel.

Għalkemm id-Direzjoni ta’ dan is-sit tagħmel kull sforz biex tagħti informazzjoni korretta u preċiża, jista’ jkun li d-dati tal-attivitajiet jinbidlu jew saħansitra jitħassru ħesrem mingħajr ma niġu nfurmati.

Għalhekk nirrakkommandaw li qabel ma wieħed jattendi għal xi attivitą imniżżla hawn, jikkonferma l-informazzjoni li qed nagħtu aħna ma’ sorsi oħrajn, preferibbilment sorsi diretti bħalma huma l-kappillani tal-parroċċi rispettivi jew l-organizzaturi tal-attivitajiet imniżżlin hawn taħt.

FaceBookBanner

L-avviżi dwar il-festi ta’ matul dan ix-xahar issa tistgħu issibuhom fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook

Attivitajiet ta’
Ħbieb il-Kappelli Maltin  

L-attivitą li jmiss ser tkun organizzata

Dalwaqt ...

Aktar informazzjoni titħabbar aktar tard.

Jekk trid tissieħeb fl-Għaqda Ħbieb il-Kappelli Maltin ikteb jew ibagħat email lis-sur Louis Fenech (ara fuq).

HbiebLogo2

c/o is-sur Louis Fenech
PO Box 17, Qormi QRM 1000, Malta
e-mail: hbieb@kappellimaltin.com

Ta' Liesse - Ritratt Noel Ciantar

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com