KappelliMaltinTitleBanner
Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Links1

WEB_Links3

WEB_Links4

Links ma’ siti oħrajn 

Din il-paġna teħodkom f'siti 'l barra minn dan is-sit.
Il-Webmaster u d-direzzjoni ta' dan is-sit mhumiex responsabbli
għall-kontenut ta' dawn is-siti.

Nota tad-Direzzjoni:

Dan is-sit lest li jinkludi links ma’ siti oħrajn sakemm wieħed jifhem li

  • Is-sit estern għandu jkun b’xi mod ta’ interess relevanti għas-sit www.kappellimaltin.com
  • Is-sit estern ikun lest li jirreċiproka b’link għal www.kappellimaltin.com fuq is-sit riegħu
  • Il-webmaster tas-sit www.kappellimaltin.com iżomm id-dritt li jirrifjuta jew ineħħi links ma’ siti oħrajn għad-diskrezzjoni tiegħu mingħajr ma jkollu għalfejn ikollu jew jagħti ebda raġuni jew spejazzjoni
  • Link ma’ siti oħrajn ma jfissirx approvazzjoni jew endorsement mill-webmaster ta’ dan is-sit
  • Is-siti jitniżżlu fil-lista’ bl-ordni skont id-diskrezzjoni tal-webmaster ta’ dan is-sit

Jekk tixtieq, tista’ tuża waħda minn dawn l-istampi fuq is-sit tiegħek biex toħloq link għas-sit tagħna.  Niżżel l-istampa billi tagħmel right click bil-mouse u mbagħad Save Picture As …

Grazzi

Logo: Guzeppi Theuma, minn Haz-Zabbar
Logo: Guzeppi Theuma, minn Haz-Zabbar
HamrunSGejtanu1

www.malta-canada.com
Sit tas-Sur John N. Scerri,
sezzjoni dwar il-kappelli Maltin

RadjuMarija1

Radju Marija, Malta

GiuseppiTheumaBanner

Icongraphy in Malta Churches
Sit tas-Sur Ġużeppi Theuma
dwar 100 pittur Malti

GoodFridayBannerWeb

Good Friday Web
Sit dwar il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta  u Għawdex

ZurriewSantaKaterina

Sit tal-Parroċċa ta’
Santa Katerina, Verġni u Martri,
fiż-Żurrieq, Malta

RahalGdidBanner

Sit tas-Sur William Camilleri
dwar dak kollu li hu Raħal Ġdid

GhaqdaDilettantiMudelliTaKnejjesBanner

Is-Sit tal-Għaqda tad-Dilettanti tal- Mudelli tal-Knejjes

zebbugWEB

Sit dwar Ħaż-Żebbuġ, Malta,
miżmum mis-
Sinjuri Emanuel Agius u Simon Balzan

ParroccaQrendiOrg

Sit tal-Parroċċa ta’
Santa Marija tal-Qrendi

KuncizzjoniHamrun1

Sit tas-Sur Ivan Bugeja dwar
il-Festa tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun

SocjetaSanAndrijaLija

Sit miżmum mis-Sur Alistair Lowell
għas-
Soċjeta` Sant` Andrija ta’ Ħal Lija

lija-parish-banner

Is-sit Uffiċjali tal-Parroċċa Ħal Lija

AlpsLogo1

Is-sit Uffiċjali tal-
Għaqda tal-ex-Studenti tal-Liceo

Sfumar3

Sit dwar sfumar ta’ bnadar, pavaljuni u disinji tas-Sur Glenn Copperstone

SanMikielOther

Sit dwar l-Arkanġlu San Mikiel
u l-kult tiegħu madwar id-dinja

SantElenaKazinTalBagri

Is-sit tal-Għaqda Mużikali
Sant’Elena ta’ Birkirkara

GudjaLunzjata

Is-sit tal-Knisja tal-Lunzjata,
fil-Gudja

QrendiScoutsBanner

Is-sit tal-Qrendi Scout Group miżmum
mis-Sur David M. Schembrim,
Qrendi Group Scout Leader

chain2

chain2

chain2

chain2

chain2

webmaster@kappellimaltin.com   [Iktbilna jekk issib links miksurin]                                                                             Noel Ciantar © 2012-2017