KappelliMaltinTitleBanner
Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

Lista ta’ Kappelli skedati mill-MEPA mill-1994 sal-lum

PART mepa logo 1

Hawn taħt hija lista ta' Kappelli li l-MEPA ipproteġiet bejn is-sena 1994 sal-llum. Xi wħud mill-kappelli fil-lista m'għandhomx isem. F'dawn il-każijiet jista’ jkun li min kien qed jagħmel l-istudju biex jiġu protetti ma kellux biżejjed informazzjoni biex ikun jaf x'isem għandha l-kappella.

Il-lista sħiħa f’din il-link tinkludi ukoll in-numri rispettivi tan-notifika tal-gvern u d-data ta' meta kull waħda ġiet publikata u b'hekk uffiċjalment protetta. Fil-futur qarib ser jiżdiedu xi kappelli oħrajn fil-lista ta’ kappelli skedati.
 

Grade 1 hu l-għola grad ta’ protezzjoni (minn tlieta) li tipprovdi l-liġi, Kapitolu 356, taħt l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp. Grade 1 jaħseb biex jipproteġi binjiet li huma tal-għola valur arkitettoniku jew storiku li għandhom jiġu protetti fl-intier tagħhom. Twaqqiegħ jew tibdil ta’ dawn it-tip ta’ binjiet jew dak li jista' jkun meqjus bħala parti mil-binja (bħal per eżempju iz-zuntier f'każ ta' knisja) ma jkunx permess jekk ibiddel id-dehra esterna jew interna tal-binja in kwistjoni. Interventi li jkun permessi għandhom ikunu immiriti lejn restawr u riabilitazzjoni tal-binjiet. Tibdil fuq ġewwa jkun permess biss biex il-bini iken jista’ jibqa' jintuża.

Fil-każ tal-Kappella tan-Nibbia (Chapel of Bones, Valletta), din illum m'għadhiex teżisti u kull ma fadal huma xi fdalijiet li ġew meqjusa bħala fdalijiet arkeoloġiċi. Class B tipprotegi dan it-tip ta' fdalijiet li mhux ta importanza daqshekk għolja bħal ma huma ngħidu aħna Ħaġar Qim jew il-Ġgantija imma xorta għandhom valur sostanzjali u għalhekk għandhom jiġu ppreservati. Għandha tittieħed azzjoni biex twaqqaf żvilupp fil-viċinanzi li jkun jista’ jaffettwa dan it-tip ta' fdaljiet ħażin.
 

Minn katolina antika - Hajr lil Nikol  Ciantar

Din l-ispjegazzjoni hi bejn wieħed u ieħor il-policy mill-Pjan ta' Struttura għall-Gżejjer Maltin maqluba mill-Ingliż.

Chapel Name

Address

Protection

 

2013 (9th September)

Enclosed open space in front of No 33

Triq it-Tliet Knejjes

Ħal Balzan

Grade 2

Chapel of the Assumption of the Virgin Mary

Triq il-Kappella ta’ Santa Marija

Magħtab limits of Naxxar

Grade 1

Chapel of St Catherine and Statue of St. Catherine

Sqaq il-Mitħna c/w Triq l-Imqabba

Mqabba

Grade 1

Sant’ Ubaldeska Church (Old Parish Church) including parvis and World War II shelter

Triq Sant’ Ubaldeska, Triq l-Arkata, Triq it-Tramuntana and Triq Ninu Cremona

Paola

Grade 1

Palazzo Gomerino, including Chapel and ancillary structures,

 

L-Għemieri, limits of Rabat

Grade 2

 

2008

Chapel of the Nunnery of St. Catherine

Triq ir-Repubblika

Valletta

Grade 1

Nibbia Chapel

Triq it-Tramuntana

Valletta

Class B

Chapel of St. Anne

N/A Sant' Iermu

Valletta

Grade 1

Sacra Infermeria Chapel

Triq l-Isptar

Valletta

Grade 1

Chapel of the Holy Family's Flight from Egypt

Xatt Pinto

Floriana

Grade 1

St. Catherine's Chapel

N/A Wied il-Ghasel

Naxxar

Grade 1

St. Lucija Chapel

Triq Hal-Tarxien

Santa Lucija

Grade 1

St. Oswald's Chapel

Triq Sir David Bruce

Mtarfa

Grade 1

N/A

Triq it-Torri

Qrendi

Grade 2

Our Lady of Forsaken Souls

Triq il-Madonna

Zebbug (Malta)

Grade 1

Kapella ta' San Mattew

N/A Misrah il-Maqluba

Qrendi

Grade 1

 

2001

Our Lady of Sorrows Chapel

Triq id-Duluri

Pieta`

Grade 1

St. Agatha's Chapel

Triq Villegiagnon

Mdina

Grade 1

Church of St. Nicholas

Triq Mesquita

Mdina

Grade 1

Chapel of St. Peter in Chains

Triq San Nikola

Mdina

Grade 1

Visitation of the Virgin Chapel

Triq Inguanez

Mdina

Grade 1

St. Peter's Chapel

Triq Villegiagnon

Mdina

Grade 1

 

2000

N/A

Triq ix-Xlendi

Munxar

Grade 1

Wied il-Lunzjata

N/A

Rabat (Gozo)

Grade 1

 

1998

Kapella ta' San Pawl Nawfragu

Triq il-Knisja

San Pawl il-Bahar

Grade 1

Chapel of the Immaculate Conception

N/A il-Qlejgha

Rabat (Malta)

Grade 1

Chapel of St. Martin Bishop

N/A il-Qlejgha

Rabat (Malta)

Grade 1

Chapel of Our Lady of Hodegidria

N/A Bingemma Gap

Mgarr

Grade 1

San Pawl Milqi Chapel

N/A San Pawl Milqi

San Pawl il-Bahar

Grade 1

 

1997

Chapel of St. John of Hal-Millieri

N/A Ta' Hal-Millieri

Zurrieq

Grade 1

Chapel of the Annunciation

Triq iz-Zurrieq

Zurrieq

Grade 1

Chapel of St. Catherine

Triq Santa Katerina

Mqabba

Grade 1

Chapel of St. Michael

Triq San Bazilju

Mqabba

Grade 1

Chapel of Our Lady of Sorrows

Triq id-Duluri

Mqabba

Grade 1

Chapel of St. Basil

Triq San Bazilju

Mqabba

Grade 1

 

1996

N/A

N/A Il-Buskett

Siggiewi

Grade 1

N/A

N/A Il-Buskett

Siggiewi

Grade 1

Kappella ta' Santa Cilja

Triq Ta' Lambert

Ghajnsielem

Grade 1

Salini

N/A

San Pawl il-Bahar

Grade 1

Salini

N/A

Naxxar

Grade 1

 

1995

Immaculate Conception Chapel

Triq San Gorg

San Giljan

Grade 1

St. Joseph Chapel

Triq San Guzepp

Victoria

Grade 1

 

1994

Remains of Medieval Chapel

N/A l/o il-Baqqari

Zurrieq

Class B

Santa Margerita Chapel

Triq il-Margerita

San Gwann

Grade 1

San Gwann tal-Gharghar Chapel

Triq San Gwann tal-Gharghar

San Gwann

Grade 1

Chapel of Saint Philip and Saint James

Triq tal-Balal

San Gwann

Grade 1

Chapel of Saint Joseph

Triq iz-Zejtun

Birzebbuga

Grade 1

Kitba u Riċerka: Rene Attard
Ritratt:  Meħud minn kartolina antika – ħajr lil Nikol Ciantar

Gazzetta tal-Gvern

“Twaqqiegħ jew tibdil ta’ dawn it-tip ta’ binjiet jew dak li jista' jkun meqjus bħala parti mil-binja (bħal per eżempju iz-zuntier f'każ ta' knisja) ma jkunx permess jekk ibiddel id-dehra esterna jew interna tal-binja in kwistjoni.”

webmaster@kappellimaltin.com   [Iktbilna jekk issib links miksurin]                                                                             Noel Ciantar © 2012-2017